هنر نه گفتن

150,000 تومان

هنر نه گفتن به ما می‌آموزد که چگونه مرزهایی منطقی بنا کنیم و بدون احساس گناه «نه» بگوییم. قرار نیست اولویت‌های دیگران مسیر زندگی ما را تعیین کند و قرار نیست وقت و زمان و سبک زندگی آدمی با سلیقهٔ دیگران تعریف شود.
هنر نه گفتن به ما می‌آموزد که نباید بدون دلیل «بله» گفت،‌ نباید به هر خواسته‌ای تن داد، نباید صرفاً به راضی نگاه داشتن دیگران فکر کرد و نباید آرامش و آسایش زندگی را قربانی نظرات دیگران کرد.

پشتیبانی