آنها خود را کوکلاس کلن می‌نامند

200,000 تومان

سوزان کَمپِل بارتولِتی در آن‌ها خود را کو کلاکْس کِلَن می‌نامند، ردِ پایِ شکل‌گیری و رشد گروهِ کو کلاکْس کِلَن را از یک باشگاهِ اجتماعیِ کوچک تا موسسه‌ای عظیم و ویرانگر دنبال می‌کند. در این کتاب داستانِ کاملی از دورانِ بازسازیِ ایالات‌متحده ۱۸۶۵ـ۱۸۷۷، ظهورِ کو کلاکْس کِلَن بعد از جنگِ داخلی و شرایطِ اجتماعیِ سیاسی و جامعه‌شناختیِ آمریکایِ پس از جنگ و ایالت‌هایِ جنوبی و شمالی با جزئیاتی خیره‌کننده و بینشِ خاصِ بارتولِتی بازگو می‌شود.
درحالی‌که حکومتِ فدرال در برقراری نظم و قانون و حمایت از برده‌هایِ آزادشده مشکلاتِ عدیده‌ای داشت، گروهی مخفی از جنوبی‌هایِ سفیدپوست جمع شدند تا خشمِ خود را بعدازاینکه اموال، زمین‌ها و قدرت خود را از دست داده بودند، بر سر سیاه‌پوستان خالی کنند. این کتابِ هوشمندانۀ سوزان کمپل بارتولِتی پیشنهادی‌ست طراز اول’ برای کسانی که می‌خواهند با پیچیدگی‌هایِ نژادپرستی در آمریکا و رنج و عذاب و تحقیری که سیاه‌پوستان در طولِ سال‌ها تحمل کردند، آشنا شوند.

پشتیبانی