اعتماد به خدا درمانی

80,000 تومان

هرچه بیشتر اعتماد و توکل به خدا را تمرین کنیم،‌عضلات معنوی ما ورزیده‌تر و قوی‌تر می‌شوند. توصیه‌های کوچک این کتاب تمرین‌هایی معنوی هستند که توان ما را در مواجهه با سختی‌های زندگی به گونه‌ای بنیادی و منطقی افزایش می‌دهند.

موقتا چاپ تمام

پشتیبانی