این کتاب را نخوانید

140,000 تومان

این کتاب را نخوانید، کتابی‌ست که خیلی‌ها باید آن را بخوانند؛ همۀ آن‌هایی که اهل مدیریت زمان‌اند و اهل بیشترین استفاده از فرصت بهینه از عمر.
فکر نمی‌کنم که تمام چیزهایی که در این کتاب آمده از شخص خودم باشد. ایده‌های من از ایده‌های دیگران سرچشمه گرفته است. تمام چیزهایی را که من به نام دانش آزاد به‌حساب می‌آورم. در یادداشت‌هایی که در سمینارها مطالعه کردم و از کتاب‌ها و بلاگ‌ها و بسیاری از نظریات نوشته شده در اینترنت، که می‌توان گفت از مردم دیگر اقتباس شده است. اشخاصی که به‌طور ذاتی دارای ارزش‌های خاصی هستند.

پشتیبانی