کمک پریان: تنهایی درمانی

80,000 تومان

تنهایی درمانی قبل از هر چیز بازگوکننده این واقعیت است که چیزی از تعادل خارج شده و یا از زندگی ما حذف شده است. در این کتاب پیشنهادات علمی و حساب شده‌ای را می‌یابید که شما را به سوی رهاشدن از تنهایی هدایت می‌کند. و خبر خوب این است که وقتی تنهایی را پشت سر گذاشتید، این زندگی است که زیبا و دلنشین، در برابرتان رخ می‌گشاید. با عبور از تنهایی، از نو، تجربه پیوند با دیگران و جزئی از جامعه بودن را احساس خواهید کرد. این کتاب کوچک، با شخصیت‌های پری‌گونهٔ عاقلش، می‌خواهد به شما کمک کند تا راه‌های پیوند با خودتان، با دیگران و با خدا را بیابید.

چند دقیقه‌ای با «تنهایی درمانی» خلوت کنید، خواهید دید که جوینده یابنده است و شما به راستی تنها نیستید.

«وقتی احساس تنهایی می‌کنید، به خودتان مراجعه کنید و بدانید همیشه کسی هست که در کنار شما قدم برمی‌دارد.»

پشتیبانی