جنایتی که کرمان را تکان داد

160,000 تومان

داستانی که در این نوشتار آمده ماجرایی است واقعی از شرح یکی از  پرونده‌هایی که احمد پاکزاد در دادگستری بدان رسیدگی و قضاوت کرده، گرچه آخر و عاقبت پرونده علیرغم تلاش برای مجازات فردی که قتل نفس انجام داده بود و به انحاء مختلف قصد فرار از مجازات را داشت معلوم نگردید.

بعلاوه مقالاتی را که به مناسبت‌های مختلف از نویسنده در نشریات گوناگون به‌چاپ رسیده در انتهای کتاب جمع‌آوری شده.

موقتا چاپ تمام

پشتیبانی