داده‌های کلان

220,000 تومان

داده‌های کلان به بخش جداناپذیری از زندگی روزانه بدل شده‌اند. به‌گونه‌ای که می‌توان در اخبار روزانه، دربارة آخرین نمونه از الگوریتم‌‌های قدرتمندی که قادر هستند ارتباط‌های پنهان بین اجزایی که نامرتبط به‌نظر می‌رسند را استخراج کنند، مطالب جدیدی یافت. داده‌های کلان، چه برای مبارزه با تروریسم توسط آژانس امنیت ملی مورد استفاده قرار گیرد و چه برای پیش‌بینی الگوی خرید مشتری توسط یک خرده‌فروش آنلاین، انقلابی در دنیای اطراف ما است که در روند تغییر دائمی اقتصاد، علم، فرهنگ و شیوة تفکرمان رخ داده است. از سوی دیگر داده‌های کلان براساس قابلیت‌هایش برای پیش‌بینی رفتار ما در آینده می‌تواند تهدیدهای جدیدی، ازنابودی حریم شخصی تا انتظار جریمه شدن برای کارهایی که هنوز آن‌ها را انجام نداده‌ای، ایجاد نماید.

این کتاب اولین کتابی‌است که دربارة این موضوع مهم و اساسی توسط دو متخصص برجسته در این زمینه سخن گفته و در آن به بیان اینکه داده‌های کلان چیست، چگونه ممکن است زندگی ما را تغییر دهد و چطور باید خود را از خطرات آن بر حذر بداربم، پرداخته است.

پشتیبانی