داستانِ تمام داستان‌ها

210,000 تومان

مفاهیم کلی و جهان شمولی همچون مرگ و زندگی، رستگاری و گمراهی، نیکی و بدی، فضیلت و رذیلت، بهشت و دوزخ و خدا و شیطان و سؤالات در این قلمرو همیشه موضوعات اصلی مذاهب و فلسفه و ادبیات بوده‌اند. نویسنده با به‌کارگیری شخصیت یهودا که در ادبیات مسیحی به عنوان مظهر بدی شناخته می‌شود(در مقابل مسیح که مظهر خوبی است) بار دیگر به آن مفاهیم کلی و جهان‌شمول باز می‌گردد و این بار جهان را از دیدگاه یهودا می‌نگرد. یهودایی که هم عصر ماست.

داستانِ تمام داستان‌ها رمانی است فلسفی و غنی از مفاهیم و استعاره‌های عرفانی در قالب سلوک معنویِ سالکی که به جستجوی یافتن رستگاری انسان در فاصله کوتاه میان تولد و مرگ است.

پشتیبانی