دختر اژدهای کوچولو

130,000 تومان

داستان دختر اژدها به‌منظور پاسخ دادن به پرسش‌هایی است که کودکی که مورد آزار قرار گرفته در ذهن خود می‌پروراند. این کتاب به کودکان بین 3 تا 7 سال کمک می‌کند که پرسش و افکار خود را در ذهن خویش بهتر تنظیم و آماده بیان کنند. پیام کلیدی داستان این است که کودک جرئت بیان مشکلات خود را به فردی که مورد اعتماد اوست پیدا می‌کند، حتی اگر در نظرش مخاطره‌انگیز به نظر رسد. زمان خواندن کتاب برای حمایت و یاری کودک بنا به تشخیص فرد بزرگ‌سال تعیین می‌شود.
خواندن این کتاب به‌عنوان یک کتاب داستان معمولی توصیه نمی‌شود، مگر در موارد تراپی و حمایت از کودکی که مورد آزار قرار گرفته باشد.

پشتیبانی