در انتهای گلو

100,000 تومان

نمایشنامة در انتهایِ گلو اولین اثر تأثیرگذارِ اِلگیندی است که در سال ۲۰۰۴ بر روی صحنه رفت. این نمایشنامه از محبوب‌ترین آثاری است که توسط یک نویسندة عرب ـ آمریکایی نگاشته شده و آمار نشان می‌دهد که بیشتر از هر نمایشنامة دیگری از این گروه نویسندگان بر روی صحنه رفته است. در این داستان اِلگیندی به بررسی شرایط و مشکلات ایجادشده توسط دولت و سیستم اطلاعاتی آمریکا برای مسلمانان (به‌ویژه اعرابِ ساکن آمریکا) بعد از حملات ۱۱ سپتامبرِ ۲۰۰۱ به برج‌های دوقلویِ مرکز تجارت جهانی نیویورک پرداخته است. در انتهایِ گلو داستان یک نویسندة عرب ـ آمریکایی به نام خالد است که توسط دو مأمور سازمان اطلاعات آمریکا بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر مورد بازجوییِ غیرقانونی قرار می‌گیرد. داستان اشاره به قانونِ وطن‌پرستی دارد که رئیس‌جمهور وقت آمریکا، جورج دابلیو بوش، و دولتش آن را به اجرا گذاشتند و اجازة هرگونه بررسی و نظارتِ مخفی را برای سیستم‌های اطلاعاتی صادر کردند.

پشتیبانی