کمک پریان: دم‌غنیمت‌درمانی

80,000 تومان

دم‌غنیمت‌درمانی کمکت می‌کند که روی امروز تمرکز کنی. از خاطرات رنج‌آور گذشته و ترس‌های آینده رها شوی. این کتاب ترغیبت می‌کند که خود را مثل یک کودک ببینی؛ شاد و دوست‌داشتنی و غرق در زندگی خویش. این کتاب گواهی می‌کند که خدا خیلی به تو نزدیک است- و اینکه خدا همین حالا هست!

پشتیبانی