دو نمایشنامه

110,000 تومان

دو نمایشنامة این‌ کتاب هرکدام زوایای قابل‌توجهی از بزرگی و ارزش آثارِ یِیْتْس را به نمایش می‌گذارند:
ساعت شنی’ نمایشِ اخلاقیِ تک‌پرده‌ای‌ست دربارۀ عالِم ملحدی که به خدا و بهشت و جهنم اعتقادی ندارد و در اثر تعلیمات او هیچ دین‌داری در روستا باقی نمانده است. تنها کسی که ذره‌ای نیز دچار شک نشده و همچنان بر ایمانش پابرجاست، یک احمق است. عالِم، پس از رویارویی با فرشتۀ مرگ، از احمق’ ایمان را فرامی‌گیرد.
نمایشنامة تک‌پرده‌ای کلماتِ روی شیشةٔپنجره’ جلسۀ احضار ارواحی را به تصویر می‌کشد که در طی آن’ ارواحِ جاناتان سوئیفت و دو زنی که در زندگی‌اش بودند، ناعامدانه احضار می‌شوند. گفت‌وگویِ روح سوئیفت با این دو زن حقایقی جالب و خواندنی از زندگی سوئیفت به دست می‌دهد.

پشتیبانی