روبسپیر، سیاست فلسفه

140,000 تومان

ماکسیمیلیان روبِسپیر چهرۀ برجستۀ کلوپ ژاکوبن‌ها پیوسته در تلاش ارائۀ عامه‌فهم مبانی فکری خود بود. اما در کوران طوفان‌های انقلابی امکان‌پذیر نبود که در قامت یک فیلسوف و نظریه‌پرداز ظاهر شده و اندیشۀ انتزاعیِ یکدست و تهی از هرگونه تناقض و فارغ از واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی خود را عرضه کند. او مجبور بود تا در کوتاه‌ترین مدت و درلحظه در برابر رویدادهای خطیر و چرخش‌های ناگهانی انقلاب واکنش نشان دهد. روبِسپیر که از ایده‌های ژان ژاک روسو بسیار آموخته بود، با دنبال کردن فرایند انقلاب در جستجوی یافتن منطق و پیوستگی درونی و تبیین تئوری انقلاب بود. کتاب ژرژ لابیکا روایت این تلاش است.

 

پشتیبانی