کمک پریان: روحیه درمانی

80,000 تومان

همهٔ ما، صرف‌نظر از اینکه در حال جدال با بیماری، غم و سایر مصائب باشیم، باید به طور مستمر به توانایی‌های درونی خودمان توجه کنیم و روحیهٔ خودمان را بالا ببریم.

«روحیه درمانی» می‌تواند به شما نشان دهد که چگونه توانایی‌های بالقوه واقعی خودتان را به‌آسانی بیدار کنید، و از زندگی، این برزگ‌ترین موهبت خداوند، لذت ببرید.

پشتیبانی