روزنامه‌نگاری بدون درد و خون‌ریزی

  330,000 تومان

   

  روزنامه‌نگاری بدون درد و خون‌ریزی سیزده گفت‌و‌گو و مصاحبه است با اصحاب رسانه که در میانشان از فعال رسانه‌ای زندان‌رفته و سردبیری که دم‌به‌دم رسانه‌اش توقیف شده تا نویسنده و مدیر رسانه‌ای با بیشترین تقید و تعهد نسبت به حاکمیت وجود دارد.

  ناگفته‌هایی خواندنی و شنیدنی از سال‌ها فعالیت رسانه‌ای و تجاربی که به‌آسانی به دست نیامده‌اند و می‌توانند مورد توجه و استفادة همة دست‌اندرکاران رسانه، دانشجویان، علاقه‌مندان و مسئولان و مجریانِ دستگاه قضایی کشور که مسئولیت نظارت بر رسانه را بر عهده دارند، قرار گیرند.

  روزنامه‌نگاری بدون درد و خون‌ریزی نگاهی جست‌و‌جوگر است به فضای رسانه‌ای ایران پس از انقلاب، نگاهی که با همة کش‌وقوس‌ها به جامعه‌ای صلح‌آمیز و عاری از خشونت می‌اندیشد که در آن اصحاب رسانه بی‌آنکه بخواهند وامدارِ صاحبان قدرت و ثروت باشند، قبل از هرچیز، در انجام رسالتِ خویش و اعتلای بیداری و آگاهی جامعه بکوشند.

  پشتیبانی