زادگاه من زمین

120,000 تومان

«زادگاه من زمین» مجموعۀ یازده داستان کوتاه از زندگی مردم افغان است؛ مردمی که سال‌ها نابسامانی و جنگ‌های متعصبانۀخانمان‌سوز آن‌ها را به بیرون از مرزهای کشورشان راند و چنین شد که نزدیک‌ترین کشور همسایه، ایران، زادگاه و وطن اول و یا دوم نسل‌هایی از مردم افغان گردید. در این وطنِ جدید زاده شدند، رشد کردند، تشکیل خانواده دادند و داستان‌هایی برای نوشتن و بازگو کردن ساختند. داستان‌هایی خوب و خواندنی.

پشتیبانی