قدرت نهان کائنات

145,000 تومان

همۀ ما لحظات مثبت و منفیِ زیادی را در زندگی تجربه کرده‌ایم که به‌تبع آن تفکر و احساساتمان نیز تغییر کرده‌ است. در این کتاب’ نویسنده بنا دارد دو نکته مهم را در طول کتاب یادآوری کند؛ یکی اینکه بتوانیم به کائنات گوش کنیم و آنچه را که کائنات به ما می‌گوید، درک کنیم. دوم اینکه دست روی دست نگذاریم، اقدام کنیم و منتظر تحقق رؤیاها باشیم. بسیاری از کتاب‌های انگیزشی به این دو نکته اشاره نمی‌کنند و به همین دلیل است که گروهی از خوانندگان از اینکه نمی‌توانند با قانون جذب به خواسته‌هایشان برسند، شکایت دارند. این کتاب، با ارائۀ تجربیات شخصیِ نویسنده، سعی در ارائۀ راهکارهای کاربردی و عملی در هر موقعیت و متناسب با هر مرحله دارد که این امر باعث شده است که راه‌های پیشنهادی شکل ملموسی پیدا کنند. نویسنده به ما می‌آموزد چگونه از فرایند فکری خود آگاه شویم، چگونه به خواسته‌های خود تجسم بخشیم و نهایتاً چگونه شکرگزار باشیم. قدرت نهانِ کائنات، ضمن ارائه راهکارهایی مهم در این زمینه، مخاطب را به تفکر دعوت می‌کند.

پشتیبانی