ماه در استکانت افتاد

150,000 تومان

ماه در استکانت افتاد بزرگیِ روح انسان را در وجودِ مهربان و صبور یک مادربزرگ به تصویر می‌کشد. داستان’ سفر این روح را در نسل‌های مختلف دنبال می‌کند. با چشم‌هایی حساس و قدرتمند’ انسان‌ها، حیوانات و گیاهان را لمس می‌کند و صدای بیم و امید، خشم و بخشش و عشق و نفرت را از درونِ اسرارآمیزشان می‌شنود.

پشتیبانی