کمک پریان: وقتی پدر یا مادرت می‌میرد

80,000 تومان

این کتاب با توصیه‌هایی ساده اما ارزشمند راهنمایی دانا در مواجهه با مرگِ پدر یا مادرِ هریک از ماست. عشق به والدین، عشقی ماندگار و قدرتمند است، و همین عشقِ عزیز است که به ما کمک می‌کند به‌گونه‌ای آگاهانه یادشان را زنده نگه‌داریم و نقش آن‌ها را، همچنان، در بقایِ خانواده حفظ کنیم.

پشتیبانی