وچنین‌گفت مولوی، نگرشی دیگر بر مثنوی معنوی(براساس سلسله درس‌های مؤلف در آمریکا)

500,000 تومان

چند ماهی در جمع کوچک جوانان مشتاق ایرانی در لس آنجلس ، به شرح مثنوی پرداختم و بعد ها همان درس ها و گفت و شنودها ، مقدمه ای برای تالیف و تدوین این کتاب قرار گرفت . در طول کتاب سعی من بر این بوده است که مباحث عرفان مولوی و مفاهیم مثنوی با ساده ترین کلام بیان شود. واقعیت این است که فهم اغلب کتاب هایی که در زمینه ی تفسیر مثنوی نوشته شده ، برای بسیاری از هموطنان ما به ویژه جوانانی که از کودکی و نوجوانی در خارج از ایران بسر برده اند ، دشوار و گاهی بسیار دشوار است. از سویی دیگر به سبب اقبالی که هم اکنون در جامعه ی آمریکا از مولوی می شود کنجکاوی و شوق بسیاری از جوانان مقیم این کشور رابرانگیخته است تا در مورد این عارف دانا و افکار و آثار او بیشتر بدانند . انگیزه ام برای بیان ساده و آسان تفسیر مثنوی و انتشار آن ، همین شور و شوق امیدوار کننده این جوانان نازنین ایرانی است و آرزوهای بلندی که برای همه ی جوانان فرزانه ایران در هز کجای جهان دارم.

پشتیبانی