گفتمانِ روایی، رساله‌ای در روشِ تحلیل

240,000 تومان

کتاب حاضر یکی از مهم‌ترین آثاری است که در زمینة روایت‌شناسی منتشر شده و به‌عنوان کتابی مرجع در این حوزه به شمار می‌آید. نویسندة این کتاب ژِرار ژُنِت نظریه‌پرداز فرانسوی است که دیدگاه‌ها و نظریات خود را براساسِ تحلیلِ رمانِ در جست‌و‌جوی زمان ازدست‌رفته، اثرمارسِل پروسْت، در این کتاب آورده و از جنبه‌های گوناگون به تحلیل این رمان پرداخته است.

پشتیبانی