یافتن آزادی

330,000 تومان

شکی نیست که عملکرد خانوادۀ سلطنتی بریتانیا بر مرگ تراژیک شاهدخت دایانا، نقش داشت. شاهزاده هری، پسر دوم دایانا، معتقد است جان همسرش، مگان مارکل نیز مانند جان مادرش در خطر است. این کتاب ضمن پرداختن به ماجرای آشنایی هری و همسرش به مسائلی می‌پردازد که باعث شد آن‌ها فرار را بر قرار ترجیح دهند.
امید اسکوبی نویسندۀ اصلی کتاب که از خبرنگاران سلطنتی نزدیک به هری و مگان است با همکاری کارولین دوراند، خبرنگار دیگر سلطنتی، سعی دارد تا با اشاره به واقعیت زندگی این زوج، دلیل خروجشان از انگلستان را توضیح دهد.
کتاب یافتن آزادی معتبرترین اتوبیوگرافی مگان مارکل است. نوشتن بیوگرافی در خانوادۀ سلطنتی ممنوع است بنابراین مگان مارکل در ابتدا هرگونه همکاری با امید اسکوبی را انکار کرد اما او در یکی از دادگاه‌هایش اعتراف کرد که در نوشتن کتاب بیوگرافی‌اش نقش داشته است.

پشتیبانی