انیگرام یا تیپ‌شناسی نُه گانهٔ شخصیت‌ها

285,000 تومان

انیگرام واژه ای یونانی است که از دو جز انی به معنای نه و گرام به معنای نقطه تشکیل شده است و نامی است که بر یک نظام شناخت و نمادهای آن گذاشته اند.انیگرام خاستگاه نا مشخص و اسرار آمیزی دارد و گفته اند که بازنمود همه فرایند های مربوط به آفرینش و تجدید حیات است وآن را نوعی فن آوری یا سیستمی می دانند که برای خود شناسی رشد روحی و تحقق خود به کار می رود.انیگرام بر اساس ذات انسان تیپ های شخصیتی و چگونگی تجلی هسته عاطفی انسان در قالب این تیپ های شخصیتی عمل می کند

پشتیبانی