۸۸ راز جادویی برای زندگی بهتر اثر ویکتوریا فِرچایلد پُرتر ترجمه هنگامۀ اباسهلی

170,000 تومان

این کتاب به ۸۸ راز جادویی اشاره می‌کند که می‌تواند خوشبختیِ بی‌اندازه‌ای را درون زندگی انسان‌ها بیاورد. رازهایی که پذیرش واجرای هرکدام از آن‌ها می‌تواند گرهی از زندگی و نابسامانی‌های آدمی بگشاید و آرامشی پایدار را موجب گردد. رازهایی مبتنی بر حقایق نیرومند جهان هستی که می‌تواند به عنوانِ یک مسیر انتخابی برای رسیدن به موفقیت و سعادت و شادکامی فردی استفاده شوند.

پشتیبانی