برونته

150,000 تومان

این نمایشنامه به خانوادة برونته می‌پردازد، با تمرکز بر سه خواهر نویسنده ـ شارلوت، اِمیلی و آن. قطعه‌هایی از زندگی آن‌ها به گذشته و حالشان برش می‌خورد و در این میان شخصیت‌هایی از رمان‌های مشهورشان ـ «بلندی‌های بادگیر»، «جین ایر» و «مستأجر وایلدفل هال» ـ نیز در داستان حاضر می‌شوند. نویسنده تلاش داشته به دنیای درونِ‌ این نویسندگان بزرگ ادبیات انگلیسی نقب بزند و شاید پرتویی بر این مسئله بیفکند که چگونه سه خواهر منزویِ مجرد در حاشیة شهری کوچک در نیمة قرن نوزدهم توانسته‌اند آثاری چنین پرشور و ماندگار خلق کنند. این نمایشنامة تحسین‌شده ابتدا در سال 2005 و سپس نسخة جدیدی از آن در سال 2011 منتشر و اجرا شد که ترجمة حاضر بر اساس نسخة اخیر صورت گرفته است.

پشتیبانی