روی شانه‌های شب

80,000 تومان

روی شانه‌های شب دومین کتاب از مجموعة کتاب‌های کوچک عشق و خوشبختی‌ست. برشی لطیف و عاشقانه از جاریِ زندگی و داستانی که با اندکی تفاوت چه‌بسا می‌تواند در زندگی بسیاری از انسان‌ها اتفاق بیفتد.

پشتیبانی