آراسته باش و غافل نشو

160,000 تومان

کتاب حاضر با کمک داستان‌های واقعی از خاطرات نویسندگان به مسئلۀ خود‌مراقبتیِ دختران جوان می‌پردازد و بدون استفاده از لحن نصیحت‌گونه با بررسی موقعیت‌هایی که دختران جوان اغلب در آن قرار می‌گیرند، به واکاوی مسئله و پیشنهاد بهترین راه‌حل برای عبور از آن مقطع اشاره می‌کند. در طول این کتاب برگزیدن مشاوری دانا و باتجربه، برای گرفتن راهنمایی در حین مواجهه با مشکلات، اکیداً توصیه شده است.

پشتیبانی