استرس درمانی

80,000 تومان

«استرس درمانی» با تصاویر پرمعنا و گویای خود کمک می‌کند تا اَشکال و نمودهای گوناگونِ استرس را در زندگی خود بشناسید و راه‌های مقابله با آن را کشف نمایید.

در سایهٔ روشن‌گرای‌های این کتابِ کوچک پاسخ‌ها و واکنش‌هایی که در قبال استرس نشان می‌دهید، به‌قدرِ کافی واقعی، صحیح و کارآمد خواهد بود.

پشتیبانی