بخشش درمانی

80,000 تومان

توصیه‌های این کتاب کمک می‌کند تا با بازیابی عواطف خدادای و توانایی‌های روحیٰ از غیظ و خشم رها شوید و به جادهٔ روشنِ گذشت  و بخشش قدم بگذارید، ممکن است با بعضی از آن‌ها موافق نباشید و از بعضی‌ها هم البته، لذت ببرید ـ اما بدون شک به شما خواهد آموخت که قدر زندگی را بدانید و آن را به‌عنوان بزرگ‌ترین موهبت انسان تکریم نمایید

پشتیبانی