تئاتر مدرن ایرلند

125,000 تومان

این کتاب به تشریح دلایل تأسیس و شکل‌گیری تئاتر اَبی به‌عنوان یکی از نیروهای محرکهٔ پیدایش رنسانس ادبی ایرلند می‌پردازد و نقش نمایشنامه‌نویسان را در پیرایش فرهنگ و اجتماع ایرلندی در اوایل قرن بیستم بررسی می‌کند. درمیان نمایشنامه‌نویسان آن دوره خانم(لیدی) گریکوری و جان میلینگتون سینگ با اتکا و برگشت به ادبیات فولکور و فرم‌های نمایشی سنتی سعی کردند تا از فراموشی و ازبین رفتن سنت‌ها و فرهنگ‌ اصیل ایرلندی جلوگیری کنند. بااین‌وجود نباید از نقش ویلیام باتلر یِیتْس به‌عنوان نویسنده و شاعر بین‌المللیِ ایرلند چشم‌پوشی کرد. در این کتاب، با ترجمه و بررسی چهار نمایشنامهٔ برجسته، به‌بررسی بیشتر این سه نویسنده و نقش آن‌ها در پیدایش تئاتر مدرن ایرلند می‌پردازیم.

پشتیبانی