تشریح روان

319,000 تومان

کتاب حاضر، در ادامة مطالعات یونگ دربارة کیمیاگری، کوشش می‌کند تا بعضی شیوه‌ها یا مقولات فرایندِ تفرّد را که در نمادپردازی‌های کیمیاگری متجلی می‌شوند، مشخص و مرئی کند. اِدینجر در این کتاب تصویری دقیق و درخشان از روان عینی و چگونگی تجربه شدن آن در طول اعصار، از ادیان ابتدایی گرفته تا فیزیک هسته‌ای و سیکرونیسیتی، به دست می‌دهد. این اثرِ اِدینجر’ شاخص روان‌شناسی یونگی در بالاترین حد آن به شمار می‌آید و یک کتاب راهنمایِ اساسیِ روان‌شناسی یونگیِ معاصر است.

پشتیبانی