کمک پریان: جشن تولد درمانی

80,000 تومان

«جشن تولد درمانی» حصار کلیشه‌ها را می‌شکند و راه‌هایی را به تو پیشنهاد می‌کند تا از جشن تولدت در مسیر تفکر، خودباوری و رشد بهره بگیری.

این کتاب به تو کمک می‌کند تا از ناامیدی‌ها و افسوس‌هایت باخبر شوی، و در همان‌حال راهی را که تاکنون طی کرده‌ای و آنچه را که پیش رو داری، تحسین کنی.

پشتیبانی