دائو دِ جینگ

130,000 تومان

کتاب دائو دِ جینگ دربردارندة موضوعاتی عرفانی و اخلاقی است که بیش از دوهزاروپانصد سال پیش توسط لائودزو شاعر و فیلسوف چینی، که هم‌عصر با کنفوسیوس، فیلسوف نامی چین باستان، می‌زیست، تحریر و گردآوری گردید. این کتاب دربردارندة هشتادویک پند و اندرز اخلاقی و عرفانی برای همة افراد جامعه است. در طول سده‌ها، هنرمندان چینی از مطالب این کتاب برای کارهای خود الهام گرفته‌اند. متن کتاب ساده ولی درعین‌حال پر از مفاهیم و راز و رمز است، به‌طوری‌که همچنان تفاسیر متعدد و متنوعی از آن در سراسر جهان و به زبان‌های مختلف به چاپ می‌رسند.

پشتیبانی