کمک پریان عزت‌نفس‌درمانی

80,000 تومان

عزت‌نفس’ چیزی فراتر از اعتمادبه‌نفس و یا مثبت‌نگری است. چیزی است که با حقیقتِ وجودِ ما سروکار دارد و این باور و اعتقادِ ارزشمند را بازگو می‌کند که ما همان‌طور که هستیم، و با همۀ عواطف، احساسات و چه‌بسا نواقص و کاستی‌هایمان، مورد احترام، علاقه و پذیرش دیگرانیم. «عزت‌نفس‌درمانی» با بینشی اطمینان‌بخش به شما کمک می‌کند تا لایه‌های درونی خود را عمیقاً بشناسید و عزت‌نفسِ آسیب‌دیدۀ خویش را مداوا کنید.

پشتیبانی