عشق، آهسته می‌آید

280,000 تومان

مارتی و مرد جوان خوش‌قد و قامتش کِلم در آرزوی یک زندگی شیرین و سعادتمند به غرب کوچ می‌کنند، اما در همان بدو ورود، کِلم از اسبش پرت شده، کشته می‌شود. هنوز از مراسم تدفین کِلم فارغ نشده که مزرعه‌داری، جسورانه، از او تقاضای ازدواج می‌کند؛ همسر جوانش از دنیا رفته و با دختر کوچکش تنها مانده است…

پشتیبانی