کمک پریان: معلم درمانی

80,000 تومان

تردیدی نیست که تدریس را باید چیزی بیشتر از یک شغل نامید، مقوله‌ای از جنس هنر با همان پیش‌نیاز مهارت و نبوغ که در هر رشتهٔ هنری مورد نیاز است. هر دانش‌آموزی کاملاً منحصر به فرد است، با روش‌های یادگیری مختلف و توانایی‌ها، علائق، تجارب و انگیزه‌های مخصوص خودش. و هر دانش‌آموز تقاضاهایی دارد که باید با همه فکر و جسم و وجودتان به آن پاسخ دهید.

«معلم درمانی» می‌خواهد توصیه‌هایی صحیح و واقع‌گرایانه در اختیار شما قرار دهد- تا هرچه بیشتر مراقب خودتان باشید، بیشترین بهره را از تدریس خود بگیرید و به قدرت خود که می‌تواند زندگی انسان‌ها را تغییر دهید ایمان بیاورید و به آن احترام بگذارید.

«بدانید که شما تنها یک موضوع درسی را تدریس نمی‌کنید. شما قلب‌ها و اندیشه‌ّا را می‌گشایید؛ شنا به زندگی‌ها شکل می‌دهید.»

پشتیبانی