نامه به ژنرال فرانکو به همراه دو نمایشنامه پیک‌نیک در آوردگاه و گِرنیکا

160,000 تومان

این کتاب یک نامه و دو نمایش‌نامه تک‌پرده‌ای از فرناندو آرْرابال را در برمی‌گیرد. نامه’ درددلِ روراست، مهربانانه و بی‌آلایشِ آدمی است که دیگر خود را از خاموشی گزیدن در قبال بسیاری شنیده‌ها، دیده‌ها، چشیده‌ها و کِشیده‌ها در زمان فرمانروایی ژنرال فرانکو ناتوان می‌بیند و زبان می‌گشاید. آنچه از دل او بیرون می‌ریزد، ازآنجاکه از دل برمی‌خیزد، نه‌تنها بر دل می‌نشیند، که دل را به درد می‌آورد و اندیشه را برمی‌انگیزد و درمانی بر دردهای سوزان می‌جوید. پیک‌نیک در آوردگاه با سادگی و نمکِ خود چنان پشت‌وروی جنگ را به نمایش می‌کشد که آدمی را از زشتی‌ها و پستی‌ها و فرومایگی‌های آمیخته به آن میخکوب می‌کند. نمایشنامه با منطقی همه‌فهم پوچیِ جنگ را برای همه انسان‌های پاک‌دل نشان می‌دهد. گِرنیکا چهرۀ دیگری است از جنگِ فرانکو به همدستی هیتلر و موسولینی برای سرکوبِ مردمِ شهرک گِرنیکا در دوران جنگ داخلی اسپانیا. فرانکو در پیِ دست‌یابی به قدرتِ خودکامه است و فاشیست‌ها و نازی‌های همدستش در پی تمرینِ هوایی و آزمایش‌های بمب‌های خود و آماده شدن برای جنگ جهانی دوم. گِرنیکا تکان‌دهنده است.

 

 

دسته: برچسب:
پشتیبانی