قصه‌های پریان،persian fairy tales

80,000 تومان

آن‌چه این مجموعه را از دیگر آثار در این زمینه متمایز می‌سازد این است که نگارنده با تأسی از برادران گریم، روایت‌های مختلف را با یکدیگر مطابقت نموده، از آن‌ها روایتی واحد به‌وجود آورده است. علاوه بر این، نگارنده تنها به قصه‌های پریان به معنی اخص آن‌ها توجه داشته و از گنجاندن قصه‌های دیگر پرهیز کرده است. این کتاب برای استفاده‌ی انگلیسی زبان‌ها نوشته شده و البته برای دانشجویان و علاقه‌مندان زبان انگلیسی نیز بسیار پرفایده است.

پشتیبانی