کمک پریان: برای غلبه بر افسردگی

80,000 تومان

«کمک پریان برای غلبه بر افسردگی» چکیدهٔ عقل و دانشی است که تلاش می‌کند به سؤالات ما در مواجهه با احساسات ناامیدانه، غلبه بر مشکلات و جست‌و‌جوی آرامش و شادی در زندگی پاسخ دهد.

سی‌وهشت نکتهٔ روشنگرانه‌ای که در این کتاب می‌آید، به تو اطمینان می‌دهد که امید وجود دارد… و اینکه کمک می‌تواند از منابع بزرگ زیادی سر برسد.

پشتیبانی