کمک پریان: برای کنار آمدن با افراد مشکل‌ساز

80,000 تومان

بعضی آدم‌ها واقعاً مشکل‌ساز هستند- یا، دست‌کم، ما برای ارتباط گرفتن با آن‌ها دچار مشکل می‌شویم. روی اعصاب ما راه می‌روند و آن روی بد ما را بالا می‌آورند. به‌راستی در برابر این «افراد بد» چه باید بکنیم؟

این کتاب کوچک که پر است از راه‌‌های ساده، مؤثر و عملی، کمک می‌کند تا بی‌آنکه به خودمان آسیب بزنیم، در قبال چنین افرادی مناسب‌ترین برخورد را پیش بگیریم.

پشتیبانی