کمک پریان: برای کنار آمدن با طلاق

80,000 تومان

کنار آمذن با طلاق کار سختی است. صرف نظر از همه چیز، طلاق از دست دادن بسیاری چیزهاست، از جمله از دست دادن آرزوهایی که زمانی عزیز شمرده می‌شدند، برخوردار شدن از یک وضعیت استوار، بیشترین اهمیت را در این دوره دارد.

«کمک پریان برای کنار آمدن با طلاق» برای ایجاد همین وضعیت استوار تلاش می‌کند. به این امید که ۳۸ دستورالعمل کوتاه اما مفید این کتاب تعادلی تازه و آینده‌ای خوب را در زندگی شما ایجاد کند.

« به توانایی‌های خود اهمیت بدهید. بسیاری از مهارت‌هایی که شما در زندگی روزمرهٔ خود به کار می‌گیرید، ابزار مقابلهٔ اولیه‌ای هستند که شما می‌توانید در روزها و ماه‌های گذار از طلاق، به آنها تکیه کنید.

پشتیبانی