تا ابد جوان

360,000 تومان

ماری لوئیز فن فرانتس نویسنده محقق و روان شناس سوئیسی و از برجسته ترین پیروان مکتب یونگ در تحلیل روانی، قصه های پریان و نسخه های کیمیاگری به شمار می آید.

کتاب حاضر در مورد جوان درون ما است که در مقابل متعهد بودن در کار و در رابطه مقاومت نشان می‌دهد و قادر نیست که از رویاها و فانتزی‌های دوزان جوانی دست بردارد.

وی در این کتاب با تحلیل شازده کوچولو اثر سنت اگزوپری و رمان پادشاهی بی مکان نوشته برونو گانتز به کنکاش در وجوه منفی بالقوه تا ابد جوان و رابطه آن با عقده مادری، دن ژوانیسم و هم جنس طلبی می پردازد. او در این تحلیل روان شناختی بیش از هر چیز به زنان و مردان جوان کمک می کند تا این جنبه را بازشناسند آن را مهار کنند و از انرژی آن به شیوه ای سازنده استفاده نمایند.

پشتیبانی