خنده در تاریکی

220,000 تومان

«خنده در تاریکی» یکی از مهم‌ترین رمان‌های ناباکوف به‌حساب می‌آید و از رمان‌های قابل ملاحظۀ ادبیات معاصر است که تاکنون نقدهای بسیار زیادی بر آن نوشته شده است. این کتاب برای نخستین بار با نام «تاریک‌خانۀ دوربین» در سال ۱۹۳۶ از روسی به انگلیسی ترجمه و منتشر شد. ازآنجایی‌که ناباکوف از ترجمۀ کتاب ناراضی بود، مجدداً آن را در سال ۱۹۳۸ با ترجمۀ جدید و نام «خنده در تاریکی»‌ منتشر کرد و از آن به بعد نیز با همین نام منتشر شده است.

پشتیبانی