دور شده

400,000 تومان

دورشده داستانی است که در یک بازه زمانی صدوچهل‌ساله و درسرنوشتِ پنج نسلِ متوالی اتفاق می‌افتد وبه‌گونه‌ای شفاهی از زبان اِسْتِر و نقل‌ از آیلین بیان می‌شود. داستانِ دختری زیبارو به‌نام مِری که به یک دیو-پری، موجودی آن‌دنیایی، دل می‌بندد و براساسِ باورهای اسطوره‌ای ایرلند، روحش در تصرف او قرار می‌گیرد؛ و سپس، داستانِ پنج نسلِ همچنان در تصرف، و ایرلندِ تحت‌استعمار انگلستان و قحطیِ بزرگِ مردم ایرلند، و مهاجرت به کانادا و وقایعِ مهاجران و سرزمینِ ناشناختة

جدید.

دورشده ساختاری قدرتمند و بسیار سنجیده از اسطوره و تاریخ دارد که در عین‌حال با زبانی ممتاز، معنادار و گاه‌ادیبانه، و حضورِ چشمگیر و مداومِ رئالیسم جادویی، به زیبایی وظرافت، درهم تنیده شده و چشم‌اندازی معماگونه در مقابل خواننده گشوده است.

دورشده در سال انتشار به پرفروش‌ترین کتابِ کانادا تبدیل شد و جایزة تریلیوم اوارد را از آنِ خود کرد. برخی مننتقدین ادبی از دورشده به‌عنوان بزرگ‌ترین رمانِ اسطوره و تاریخ معاصر یاد کرده‌اند.

پشتیبانی