من بدون تو (با لایلا)

260,000 تومان

«با لایلا» داستانی است عاشقانه. عشقی شیرین که حتی تلخی‌ها نیز در آن رنگ می‌بازد و جلوه‌ای از شکوه و بزرگی به خود می‌گیرد. «با لایلا» هم از کشمکش‌های دلنشین زنی می‌گوید که با گذشت و عطوفت نمی‌خواهد تَرَکی بر بلور احساسات معشوقش بنشاند، و هم پایداری مردی را روایت می‌کند که تردید و دودلی را کنار می‌گذارد و قدم‌به‌قدم رنج عشقی را به جان می‌خرد که برایش جلوه و معنایی یگانه دارد و حاضر نیست آن را با چیز دیگری عوض کند.

پشتیبانی