۱۱۰ روش برای آموزش سینما به کودکان‌ونوجوانان

    200,000 تومان

    دربارۀ کتاب
    شاید صدها کتاب در خصوص آموزش تخصصیِ سینما در کتابخانه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها موجود باشد، اما به‌جرئت می‌توان گفت کتابی درخصوص آموزش تخصصیِ مفاهیم سینما، فن و فرهنگ سمعی بصری به‌ندرت در دسترس آموزگاران و مربیان آموزشی که قصد دارند سینما و سمعی بصری را به دانش‌آموزان ارائه کنند، پیدا می‌شود. در این کتاب’ سیر تاریخی پیدایش سینما از آغاز تا … سینمای صامت و سینمای مدرن و دیجیتال معرفی می‌شود که البته نیازی نیست آموزش حتماً بر اساس محورِ زمانی انجام پذیرد. در تمامیِ سرفصل‌ها به ردة سنی دانش‌آموز اشاره شده است و می‌توان به‌دلخواه فعالیت‌ها و کلاس‌ها را انتخاب کرد.
    نحوة آموزش بسیار ساده است. در هر درس عنوان، گروه سنی، هدف، تمرین و مواد لازم برای انجام فعالیت مشخص شده است. پیش از شروع کلاس بهتر است مواد لازم را بررسی کنید و اگر همة امکاناتِ لازم را در دسترس داشتید، شروع به آموزش کنید.

    پشتیبانی